TNS Gallup afdækker offentlighedens meninger om partier, organisationer og virksomheder.

Baseret på meningsmålinger og statistiske analyser leverer vi viden om bl.a. brugertilfredshed, vælgertilslutning og medlemsundersøgelser.

Mange offentlige såvel som private virksomheder, organisationer og politiske partier oplever en mere og mere magtfuld offentlighed. De ønsker derfor i stigende grad dybdegående kortlægning af offentlighedens syn på politiske, erhvervsmæssige eller andre samfundsrelaterede problemstillinger, der vedrører kommunikationen med offentligheden. Der skabes på den baggrund et bedre grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan topledelsen vil positionere virksomheden eller organisationen i offentligheden eller beskytte sig mod tab af image.

TNS Gallups Political & Social team løser opgaver for den offentlige sektor, herunder ministerier, styrelser, de kommende regioner og kommuner. Vi har ligeledes stor erfaring med projekter for interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og internationale organisationer. Vores rolle i opgaveløsningen spænder bredt fra ren dataindsamling, hvor kunden selv arbejder videre med data, til varetagelse af hele opgaveforløbet fra identificering af problemstillinger til udarbejdelse af en analyserapport og rådgivning af kunden.

Eksempelvis har vi udarbejdet løbende tilfredshedsundersøgelser for en række forskellige offentlige kunder, herunder de danske kommuner. Her har vi undersøgt tilfredsheden med de tre serviceområder dagpasning, skoler og ældrepleje gennemført som en postomdelt spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen har gjort det muligt at sammenligne sig med landsgennemsnittet eller med andre kommuner.