Nyeste resultater – Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark

Establishment Survey, 2. halvår 2017

Hovedoverskrifter:

  • 72 % af danskere 12 år+ så ”film, serier eller tv” via en streamingtjeneste

  • Traditionelt distribueret tv når ud til 90 % af danskerne (12år+)

  • 6 streamingtjenester ses af mere end 10 % af danskerne minimum ugentligt

  • Netflix er den største streamingtjeneste og dernæst kommer DRTV, Viaplay, YouSee og TV 2 PLAY, som tjenester danskerne siger de bruger mest tid på

Udviklingen i andel af sening fordelt på streaming og traditionelt distribueret indhold

Establishment

Udviklingen i %-fordelingen af seningen blandt streamingtjenesterne

Establishment Survey

Se den fulde rapport her - klik her

Establishment Survey baggrund

Kantar Gallup beregner hver dag de danske seertal for parterne bag den ny Seer-Undersøgelse samt alle øvrige aktører i markedet. Dette gøres ved hjælp af flere paneler og datakilder, som alle bidrager til et samlet seertal for broadcastet indhold set på såvel traditionelt tv som pc/laptop, tablet og smartphone. Repræsentativiteten i panelerne sikres ved løbende at gennemføre en undersøgelse, Kantar Gallup Establishment Survey, som hovedsageligt tjener det formål at fastlægge den korrekte panelsammensætning på udvalgte variable. Panelernes sammensætning holdes dagligt op imod disse targets og vejes derefter. Sekundært tjener Establishment Survey det formål at give et overordnet billede af tv & streaming markedet.

 Metode

Kantar Gallup Establishment Survey består af 10.000 årlige interviews blandt danskere på 12 år og over. Resultaterne rapporteres hvert kvartal. En andel af undersøgelsen gennemføres som CATI interviews (telefon) og en andel udføres som selvudfyldelsesskemaer (via web).

Resultaterne vejes efter køn, alder, husstandsstørrelse, geografi og udtrækssandsynlighed.