TNS Info er virksomhedens personlige adgang til markedsinformation fra TNS Gallup.

Et online informations-, analyse- og rapporteringsredskab, som via en portal, giver den rigtige info på det rigtige tidspunkt på det rigtige sted. Vi giver vore kunder adgang til alle deres data, analyser, rapporter, korrespondance m.v. i elektronisk format.

Portalen er udviklet af TNS gruppen, som er ledende på verdensmarkedet indenfor markedsinformation.

Hver kunde får sin egen webside, hvor al relevant information fra TNS Gallup samles. Indholdet og opbygningen af portalen kan udarbejdes i samarbejde mellem virksomheden og TNS Gallup.

Som kunde hos os får virksomheden med TNS Info adgang til:

  • den rigtige information
  • på det rigtige tidspunkt
  • til de rigtige personer
  • på det rigtige sted

TNS Info kan tilpasses forskellige brugere i virksomheden, således at der gives adgang til relevant information for hver enkelt bruger eller gruppe.