Vækstskabende relationsstyring

Succesfulde og voksende virksomheder forstår og påvirker de relationer de har til alle deres relevante interessenter – fra kunder og medarbejdere til forretningsforbindelser, indflydelsesrige personer og befolkningen som helhed.

TNS Gallup er verdens ledende analysebureau for relationsstyring med branchens største benchmark database. Via vort netværk af over 400 eksperter i mere end 80 lande måler, styrer og monitorerer vi virksomhedens nøgleinteressenter individuelt. Vi giver præcise, skræddersyede og handlingsorienterede anbefalinger, der hjælper virksomhedens ledelse til at træffe beslutninger.

TRI*M løsningerne anvendes af mere end halvdelen af Fortune Top 100 virksomhederne og har bevist sin succes med at påvirke nøgleparametre såsom kundeværdi, omsætning og fastholdelse og hjælper med at skabe vækst hos vore kunder.

Udforsk vore værktøjer indenfor Stakeholder Management nedenfor

 • TRI*M Customer Experience

  Bygger en kundecentreret vækststrategi

  Kunderne er fundamentet for virksomhedens vækst og virksomhedens vigtigste aktiv. Loyale kunder forbruger mere, oftere og agerer som overbevisende ambassadører for din virksomhed og dit varemærke. Bibeholdelse af eksisterende kunder er typisk mere kost-effektivt end rekruttering af nye kunder til at erstatte dem. Alt dette viser, at pleje af kunderelationen og realiseringen af deres potentiale er essentielt for virksomhedens vækst.

  Tri*m Customer Experience er vores verdensledende løsning. Den anviser de ændringer, der vil have størst direkte indflydelse på væksten i og fastholdelsen af kunder, og den leverer en kraftig indikator af langsigtet virksomhedssucces med sit TRI*M Index. Vi forbinder vores ”nøglemål” til eksterne virksomheder for at sikre, at de katalyserer vækst og leverer investeringsafkast. Vores ekstensive database med over 16,300 studier leverer informationen, der giver vores resultater kontekstuel sammenhæng.

 • TRI*M Corporate Reputation

  Opbygger virksomhedens omdømme

  Et stærkt selskabsomdømme er kritisk for at beskytte din virksomhed og sikre vækst. Et godt selskabsomdømme tiltrækker kunder, medarbejdere, investorer og virksomhedspartnere, og giver støtte fra de indflydelsesrige og andre vigtige interessenter.

  TRI*M Corporate Reputation måler, styrer og overvåger selskabsomdømmet på tværs af alle relevante interessentgrupper med en uforlignelig evne til at forbinde resultater til den offentliggjorte mening online og offline. Værktøjet leverer handlingsorienterede anbefalinger og præcise planer for styringen af omdømmet for at opnå og bibeholde vækst.

  Ved at levere interessent-specifikke benchmarks, en forståelse af forventninger og en identificering af faktorerne der driver selskabsomdømmet, gør vores fremgangsmåde os i stand til at overvinde omdømme-risici, løfte vigtige styrker og definere effektiv selskabsadfærd og kommunikationsstrategier for alle tilskuere.

 • TRI*M High Performance Organisation

  Skab en stærkt performende organisation

  Medarbejderne er vigtige i konstruktionen af stærke kunderelationer og leveringen af varemærkets løfter. Hos TNS ved vi, at virkelighedens højt performende organisationer går længere end blot medarbejdertilfredshed, for at opnå dygtighed i de fire kerneområder: At have ægte, engagerede medarbejdere, stærk ledelse, en stab der er på linje med virksomhedens mål og strategi samt organisatorisk effektivitet. Succes i alle fire områder er en nøgle til aktivering af vækst.

  TRI*M High Performance Organisation leverer en omfattende ramme, der identificerer virksomhedens styrker, muligheder og prioriterer områder for forbedring. Værtøjet giver meningsfulde vigtige præstationsindikatorer til overvågning af den fremtidige succes.

 • TRI*M Product experience

  Hold hvad dit varemærke lover

  Succesrige selskaber har produkter, der holder hvad de lover. De imødekommer og overstiger kundernes forventninger ved at sikre, at kundens erfaringer er i overensstemmelse med de fordele der kommunikeres. TRI’M Product Experience leverer en præcis forståelse af kundens anvendelseserfaringer og hvordan disse harmonerer med forventningerne til dit produkt og din service.

  Ved at måle erfaringer af vigtige elementer (eksempelvis produktets særpræg, promovering, pris, placering og emballering), afslører vi hvilke elementer, der har størst indflydelse på den overordnede tilfredshed, og hvor kunderne ser særlige styrker og svagheder. Forståelsen vi leverer giver en krystalklar indsigt, præcise planer for optimering af produkt og en effektiv fokusering af marketingstrategien for at katalysere vækst igennem genkøb og loyalitet.