TNS

Politisk Index

TNS Gallups politiske index er baseret på:

TNS Gallups politiske index er baseret på telefoninterview med et repræsentativt udsnit af vælgere. De største partier har en statistisk usikkerhed på ca. ±3 procentpoint, for de mindste er usikkerheden ca. ±2 procentpoint. Den statistiske usikkerhed angiver det interval, målingen med 95 pct. sandsynlighed rammer inden for.

Du er meget velkommen til at kontakte Camilla K. Fjeldsøe på telefon: +45 39 15 44 85, hvis du har spørgsmål til TNS Gallups Politiske index.

Datoformatet er MM-DD-ÅÅÅÅ og søjlerne er angivet i procent: