Kantar Gallup Mobil Panel Privacy Policy

Privatlivspolitik

Gyldig fra: 25-05-2018

Denne privatlivspolitiks formål

Denne privatlivspolitik (“politik”) har til formål at informere dig om hvorledes RealityMine Ltd indsamler og håndterer dine personoplysninger på vegne af Kantar Gallup.

Kantar Gallup samarbejder med RealityMine Ltd i forhold til levering af softwareapplikationer og databehandlingsservice med henblik på de formål der er angivet i denne politik.

Denne politik er gældende for alle Kantar Gallups respondenter som indvilliger i at deltage i undersøgelser, som involverer at downloade og installere en softwareapplikation (”App”) udviklet af RealityMine Ltd til deres mobile enheder eller computere.

‘Dataansvarlig’ henviser til Kantar Gallup som dataansvarlig, ‘vi’, ‘os’ og ‘vores’, henviser til RealityMine Ltd som databehandler. Den dataansvarlige har udpeget en databeskyttelsesansvarlig (Data Protection Officer, DPO) og databehandleren har udpeget en databeskyttelseschef (Data Protection Manager, DPM) som hver især med glæde vil besvare de spørgsmål du måtte have i forbindelse med denne privatlivspolitik. Hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, herunder anmodninger om at gøre dine lovmæssige rettigheder gældende, bedes du venligst kontakte en af disse personer (DPO eller DPM) ved at benytte kontaktoplysningerne nedenfor.

Kontaktoplysninger

For yderligere oplysninger om vores privatlivspolitik eller vores håndtering af dine oplysninger, bedes du kontakte på en af følgende måder:

Primær kontakt: Kantar Gallup som dataansvarlig

Juridisk enheds fulde navn: Kantar Gallup

E-mailaddresse: gdpr@kantargallup.dk

Postadresse: Rådhuspladsen 45, 1550 Copenhagen V

Supplerende kontakt: RealityMine Ltd som databehandler

Juridisk enheds fulde navn: RealityMine Ltd

E-mailaddresse: dpm@realitymine.com

Postaddress:e Data Protection Manager, RealityMine Limited. Warren Bruce Court, Warren Bruce Rd, Stretford, Manchester, M17 1LB, United Kingdom

Du har ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse til European Data Protection Supervisor (EDPS), den europæiske autoritet inden for data beskyttelse (https://edps.europa.eu/). Vi vil dog værdsætte muligheden for at håndtere dine eventuelle tvivl eller bekymringer før du henvender dig til EDPS, så vi beder dig i første omgang kontakte os.  

Ændringer i privatlivspolitikken og din pligt til at informere os om ændringer

Databeskyttelsesforordningen i EU vil blive ændret fra d. 25. maj 2018.

Det er vigtigt at de personoplysninger vi har om dig er korrekte og opdaterede. Du bedes derfor informere os hvis der opstår ændringer i dine personoplysninger mens du er tilmeldt hos os.

Indsamling af oplysninger

Oplysninger vi er i besiddelse af:

Vi kan indsamle både personoplysninger og ikke-personlige oplysninger fra dig, som beskrevet nedenfor.

Personoplysninger, eller personlig information, betyder enhver oplysning om en person som kan identificere denne person. Det inkluderer ikke oplysninger hvor identiteten er blevet fjernet (anonymiserede oplysninger).

Vi kan indsamle, benytte, gemme og overføre forskellige typer af personoplysninger om dig, som grupperet nedenfor:

 • Kontaktoplysninger blandt andet e-mailadresse, placering og telefonnumre.
 • Tekniske oplysninger blandt andet benyttede applikationer og hjemmesider, benyttede søgeord, IP-adresse, browsertype og version, tidszoneindstillinger, typer og versioner af browser plug-in, styresystem og platform og anden teknologi på de enheder du benytter.

Vi indsamler ikke særligt følsomme personoplysninger om dig (herunder oplysninger om din race eller etnicitet, religiøse eller filosofiske overbevisninger, sexliv, seksuel orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskab, oplysninger om dit helbred og genetiske og biometriske oplysninger). Vi indsamler heller ikke nogen oplysninger om domfældelser eller lovovertrædelser.

Sådan indsamler vi oplysningerne:

Vi benytter forskellige metoder til at indsamle oplysninger fra og om dig. Nedenfor har vi angivet flere detaljer omkring hvordan oplysningerne indsamles fra dig når du bruger applikationen.

Applikationen indsamler data om hjemmesidenavigation, og kan også opsamle logfilsdata hvis dette er slået til. Data om hjemmesidenavigation er information som du og din enhed genererer, når du benytter internettet og interagerer med forskellige hjemmesider, tjenester og enhedsfunktioner.

Ved deltagelse i undersøgelsen vil enten skulle installere ”the Meter” (et stykke software på din enhed der indsamler oplysningerne beskrevet ovenfor) og/eller etablere en “VPN” (en profil på din enhed der sender alle internetoplysninger genereret af og til din enhed gennem RealityMine for at vi kan indsamle oplysninger). Uanset om oplysningerne indsamles via the Meter eller VPN, vil vi kun bruge oplysninger som beskrevet i denne politik.

Nærmere beskrevet, kan applikationen indsamle de følgende typer af oplysninger:

1. Internetbrowsing: Dette omfatter de hjemmesider du besøger og apps du bruger, herunder nyhedshjemmesider/apps og sociale medier, og din interaktion med dem.

2. Aktiviteter på internettet: Dette omfatter de søgekriterier du indtaster og resultaterne af disse søgninger, videoer du afspiller, produkter du køber på internettet, information du indtaster i formularer, materialer du downloader eller uploader, annoncer du ser, cookies på hjemmesider du besøger, information og indhold på hjemmesider eller apps som du besøger, bruger og/eller interagerer med, og kan inkludere personlige, økonomiske og helbredsrelaterede oplysninger (underlagt den proces der er beskrevet nedenfor i afsnittet ”Beskyttelse af personoplysninger og særligt følsomme oplysninger”).

3. Systeminformation: Dette omfatter oplysninger om enheden og browseren du benytter, herunder enhedens IP-adresse og telefonnummer, hvordan applikationen fungerer og hvilke andre applikationer der er installerede eller aktive.

4. Information om Mobilt forbrug: som refererer til oplysninger om din brug af din mobile enhed, som vi kan indsamle hvis du har downloadet og installeret en af vores applikationer/VPN-profiler på din enhed. Vær venligst opmærksom på at disse oplysninger indsamles og overføres til os ”i baggrunden” og derfor ikke kræver nogen yderligere aktivering fra din side. Dette kalder vi ”passiv sporing”. Det kan omfatte følgende typer af oplysninger:

 • Oplysninger om dine internetvaner – hvor lang tid du bruger på at benytte internettet på din mobile enhed eller computer, de hjemmesider du besøger eller applikationer du bruger og hvilke søgninger du foretager.
 • Oplysninger om din brug af andre apps og funktioner (såsom kameraet, selv om vi aldrig vil indsamle billeder) på din mobile enhed, herunder hvilke apps og tjenester det drejer sig om, hvornår du downloadede dem, hvor ofte du bruger dem og hvor længe.
 • Din placering (se nedenfor)
 • Oplysninger om tidspunkt og varighed for de opkald du foretager eller modtager på din mobile enhed. Vi indsamler ikke oplysninger om indholdet af dine samtaler, ligesom de heller ikke optages.
 • Oplysninger om hvornår du sender eller modtager tekst-, SMS- eller MMS-beskeder. Vi indsamler ikke oplysninger om indholdet af SMS-, tekst- eller MMS-beskeder der er sendt gennem din telefons originale styresystem.
 • Oplysninger om hvornår der sendes eller modtages e-mails på din mobile enhed.
 • Hvad enten du kontakter en person ved at ringe eller sende en e-mail, SMS- eller MMS-besked, vil RealityMines system ‘scramble’ denne persons telefonnummer eller e-mailadresse, så vi ikke identificerer telefonnummeret eller e-mailadressen tilhørende den person du ringer eller sender en e-mail, SMS- eller MMS-besked til; vi kan dog se om de allerede er gemt under dine ”Kontakter” på din mobile enhed.
 • Oplysninger om den type mobile enhed du ejer, hvornår og hvor længe du oplader den, dens batteristatus, om den er tændt, slukket eller sat på stand-by- eller ”Flytilstand”-funktion.
 • Oplysninger om hvilket mobile netværk du benytter, hvilke wi-fi-netværk du logger dig på og hvornår.
 • Oplysninger om mængden af data der downloades til din mobile enhed, tidspunkterne du downloader denne data på og hvilken type netværk du benytter (wi-fi eller mobilnetværk).
 • Oplysninger vi kan udlede ved at kombinere ovennævnte oplysninger – for eksempel hvilke apps du benyttede umiddelbart før du søgte efter en bestemt information via din mobile enheds internetbrowser, eller hvor ofte du ringer eller sender e-mails eller tekstbeskeder til den samme kontakt, eller på hvilken geografisk placering du med størst sandsynlighed vil oplade din enhed, foretage et opkald eller downloade en app.
 • Operativsystemets egenskaber til at se indhold af dine applikationer såsom tilgængelighedstjenester.
 • Din enheds AnnoncørID/IDFA.
 • Kalender

5. Placeringsoplysninger, nærmere betegnet oplysninger som informerer om din og din mobile enheds geografiske placering, i de tilfælde du har givet os dit samtykke til at vi må indsamle denne information. Når du downloader applikationen, vil du blive spurgt om du vil tillade at dine placeringsoplysninger videregives til os. Hvis du giver dit samtykke til dette, kan vi indsamle og overføre disse oplysninger på en delvis konstant og passiv vis, hvilket ikke kræver nogen yderligere aktivering fra din side. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at afbryde denne passive placeringssporing, skal du afinstallere applikationen ved nøje at følge alle instruktionerne beskrevet nedenfor i afsnittet ”Afinstallering af applikation”.

6. Oplysninger du leverer til os. I nogle tilfælde kan vi bede dig sende video-, lyd- eller billedelementer til os. Disse elementer kan indeholde personoplysninger, for eksempel i form af en identificerbart billede af dig.

7. Oplysninger om lydelementer. Enhederne kan opsamle baggrunds-lydelementer til os ved hjælp af enhedens mikrofon. Den egentlige lyd gemmes aldrig, men konverteres øjeblikkeligt til et ”fingeraftryk” og kan ikke gendannes. ”Fingeraftrykket” bruges til at forsøge at identificere det TV-program eller den reklame der lyttes til. Denne funktion deaktiveres under telefonopkald.

Den ovenstående liste indeholder eksempler på de typer af oplysninger der indsamles og er ikke en fyldestgørende liste over hvert enkelt dataelement.

Beskyttelse af personoplysninger og særligt følsomme oplysninger

Vi har iværksat de relevante sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre at dine personoplysninger mistes, bruges eller tilgås på uautoriseret vis, ændres eller offentliggøres.  Derudover begrænser vi adgangen til dine personoplysninger til kun at gælde de medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og andre tredjeparter som har et forretningsmæssigt grundlag for dette. De vil udelukkende håndtere dine personoplysninger ud fra den dataansvarliges instruktioner og de er underlagt tavshedspligt.

Vi har iværksat procedurer der skal behandle enhver mistanke om lækage af personoplysninger og hvor vi er lovmæssigt forpligtet til at gøre dette, vil vi informere dig og enhver relevant myndighed om en lækage.

Cookies
Vi kan indsamle visse oplysninger delvis ved hjælpe af en teknologi kaldet en “cookie”. En cookie er en lille tekstfil der gemmes på din enhed ved hjælp af din browser, hvilket tillader hjemmesider at genkende dig som bruger og gemme dine præferencer og anden information hvis du vender tilbage til hjemmesiden via den samme enhed og browser.

Vi benytter midlertidige sessionscookies under download- og registreringsforløbet for korrekt at kunne identificere det panel du tilslutter dig, aktivere oprettelsen af en unik, anonym identifikation og starte downloadprocessen.

Vi kan benytte cookies udover applikationen og sammenkoble de oplysninger til andre oplysninger i din profil, herunder de oplysninger der er indsamlet gennem din brug af applikationen.

Du kan fjerne cookies og/eller kontrollere deres funktioner ved at justere dine browserindstillinger. Du kan finde mere information under “Hjælp” i din internetbrowser.

 

Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi vil kun bruge dine personoplysninger når loven tillader os at gøre dette. Sædvanligvis vil vi bruge dine oplysninger i de følgende situationer:

 • For at kunne opfylde den aftale, vi skal til at indgå eller har indgået med den dataansvarlige, og som fordrer håndtering af dine personoplysninger. Ved at downloade applikationen giver du os tilladelse til at håndtere dine oplysninger og anerkender at vi gør dette i medfør af den aftale du har indgået med den dataansvarlige.
 • Hvor det er nødvendigt for vores (eller en tredjeparts) berettigede interesser, og dine interesser og basale rettigheder ikke tilsidesætter disse interesser.
 • For at kunne opfylde en juridisk eller lovmæssig forpligtelse.
 • Dataanalyse med henblik på at kunne vurdere ydeevnen og fastslå forbedringer for vores produkter og serviceydelser.

Vi vil bruge dine personoplysninger til disse formål

Vi håndterer dine oplysninger på det grundlag at vi har en berettigeret interesse i at gøre dette og for at sikre den korrekte opfyldelse af den kontrakt vi er indgået i med den dataansvarlige.

Den dataansvarlige vil bruge dine personoplysninger til disse formål
Dette afsnit beskriver hvordan dine oplysninger – herunder brug af internet og apps, demografisk information, undersøgelsesbesvarelser og information vi har fået af tredjepart – bidrager til de tjenesteydelser som den dataansvarlige tilbyder sin kunde eller sine kunder (“Kunder”).  Typisk vil paneldeltageres oplysninger blive samlet i forbrugersegmenter og rapporteret videre som aggregerede (eller grupperede) resultater. Forbrugersegmenter er grupper af brugere som har fælles interesser eller kendetegn, for eksempel ”kvinder mellem 28 og 34 år som er interesserede i rejsehjemmesider”. Efter de er samlet i grupper, deles resultater og forbrugersegmenter med den dataansvarliges kunder og andre parter som beskrevet i denne politik. I nogle tilfælde kan den dataansvarlige dele ikke-grupperede resultater til bestemte formal. De følgende er eksempler på de tjenester den dataansvarlige tilbyder, og hvordan dine oplysninger bruges i disse tjenester:

Undersøgelser om reklamer – Dine oplysninger kombineres med oplysninger fra andre brugere i en gruppe der herefter analyseres for eksponering af visse reklamer. Information om den samlede gruppe, som altså ikke identificerer nogen enkelte brugere, deles med den dataansvarlige, så de kan forstå om, og hvordan, deres annonceringsudgifter påvirker forbrugerens processer og beslutninger. For eksempel, ved at sammenligne adfærden for en gruppe brugere der har set en bestemt online annonce med adfærden for en anden gruppe brugere der ikke har set den pågældende annonce.


Analyse af medieforbrug – Dine oplysninger kombineres med oplysninger fra andre brugere for at danne forbrugersegmenter, som deles med databehandler uden at identificere nogen enkelte brugere. Disse segmenter analyseres typisk på vegne af kunder for at forstå hvor forbrugere benytter internettet og hvordan de interagerer med digitale medier, herunder hjemmesideindhold, apps og annoncer de ser. For eksempel kan den dataansvarlige hjælpe virksomheder med at forstå hvor effektive deres hjemmesider eller apps er, ved at sammenligne hvordan brugere interagerer med deres hjemmesider eller apps kontra hvordan de interagerer med konkurrenternes hjemmesider eller apps.

 

Opbygning af profiler – Databehandleren kan bruge de personhenførbare oplysninger du har givet os udenfor applikationen eller en anonym identifikator der henviser til dig (såsom en IP-adresse eller lignende identifikator) til at få yderligere oplysninger om dig fra andre offentlige og private datakilder. Disse tredjeparts-datakilder kan levere information til dem omhandlende dine køb (både online og offline), din husstand og livsstil, og bredere demografiske og personlige detaljer. Den dataansvarlige kan kombinere denne information med anden information for at skabe og forbedre profiler der deles som beskrevet i denne politik. For eksempel ved at se på både søgeaktiviteter på internettet og køb foretaget i butikker, kan den dataansvarliges analyser identificere et forbrugersegment, hvis medlemmer besøger visse hjemmesider når de er i færd med at undersøge et produkt (såsom et fjernsyn, en computer eller en bil), men er tilbøjelige til at foretage det endelige køb i en fysisk butik. Denne information kan hjælpe producenten eller sælgeren af dette produkt til bedre at forstå hvor de kan finde de forbrugere der kan være interesserede i deres produkter.

Forbrugeranalyse – Den dataansvarlige kan bruge dine oplysninger, herunder personhenførbare oplysninger som de har fået direkte eller gennem en betroet tredjepartsleverandør, til at forbedre deres eller deres kunders forbrugersegmenter som forklaret ovenfor. Den dataansvarlige bruger personoplysninger på denne måde, når deres kunde allerede har denne information, da det sædvanligvis er den eneste måde at matche deres profiler med deres kundes. Nogle gange vil den dataansvarlige indsamle oplysninger fra din websidenavigation, såsom et sessions-ID, og dele det med en tredjepart med henblik på at kunne matche dine oplysninger med de oplysninger denne tredjepart besidder som en del af deres tjenesteydelser. I hver af disse tilfælde kan de (dataansvarlige) tillade, at disse tredjeparter og deres kunder kan bruge din information til at styrke deres generelle kundesegmentering, som de derefter kan målrette annoncering efter. I dit normale forløb af internetaktiviteter, kan du blive en del af et generelt forbrugersegment som ser specifikke annoncer, din data har bidraget til skabelsen af.

Målrettede undersøgelser – Den dataansvarlige kan, på baggrund af dine internetvaner indsamlet af applikationen, sende dig invitationer om at deltage i undersøgelser. For eksempel, hvis du besøger hjemmesider der tyder på at du holder af at rejse, kan den dataansvarlige sende dig en undersøgelse omhandlende rejseservices. Den dataansvarlige kan give deres kunder nogle eller alle svarene på disse undersøgelser, uden direkte at identificere en enkelt bruger, herunder konkrete svar og citater fra individuelle respondenter.

Den dataansvarlige kan også bruge dine oplysninger til formål som opretholdelse af applikationens konfiguration og funktionalitet, tjenester relateret til databaser eller applikationen (såsom brugersupport, e-mail eller undersøgelser) og til sikring af datakvalitet og datarensning.

Som en del af registreringsprocessen forudgående for installeringen af applikationen eller i forbindelse med din deltagelse i en undersøgelse eller anden tjenesteydelse, kan den dataansvarlige direkte indsamle oplysninger såsom dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsår, husstandssammensætning, indkomst og køn. Disse oplysninger indgår i din forbrugerprofil og bruges som beskrevet ovenfor. Naturligvis kan de kontaktoplysninger du opgiver, også hjælpe den dataansvarlige til at kontakte dig med information vedrørende vedligeholdelse af applikationen, opgraderinger og anden servicerelateret kommunikation.

 Når den dataansvarlige samarbejder med en tredjepart (såsom en anden dataleverandør) for at supplere din profil, vil den dataansvarlige beskytte dine oplysninger ved at bede dataleverandøren om at underskrive en fortrolighedsaftale der fastslår at de ikke vil dele personhenførbare oplysninger med uautoriserede parter. Den dataansvarlige instruerer dem i at opretholde tavshedspligten, sikkerheden og integriteten for de oplysninger vi leverer, og i ikke at bruge disse oplysninger til noget andet formål end de udtrykkeligt tilladte.

Den dataansvarlige kan dele oplysninger om dig med godkendte leverandører og serviceudbydere, i forbindelse med de tjenester de yder. Disse tredjeparter har forbud mod at bruge dine oplysninger til noget andet formål.

Yderligere deling af dine oplysninger
I det tilfælde at vi gennemgår en ændring af vores forretningsstruktur, såsom en fusionering, opkøb af en anden virksomhed eller salg af hele eller dele af dets aktiver, kan din information være blandt de overførte aktiver. Vi forbeholder os også retten til at dele dine oplysninger hvis det er påkrævet af loven, retskendelser eller en juridisk proces mod os, hvis vi skønner at denne deling er nødvendig for at beskytte vores rettigheder eller for at bekæmpe formodet bedrageri.

Afinstallering af applikation
Du kan på ethvert tidspunkt framelde dig denne undersøgelse ved at afinstallere applikationen på din enhed. For instruktioner om hvorledes dette gøres, bedes du læse og følge de trin der er beskrevet i instruktioner til af installering af applikation, som du fik da du tilmeldte dig undersøgelsen. En kort gennemgang af processen for hvert styresystem kan dog ses nedenfor:

 1. Hvis du bruger en Android-telefon, skal du åbne “Indstillinger’, scrolle ned til Apps, finde AnalyzeMe og trykke på ”Afinstaller”’. Dette vil også fjerne VPN-profilen. Herefter skal du fjerne det grundlæggende certifikat (Root Certificate) fra dine indstillinger.

 

 1. Hvis du bruger en iPhone, skal du blot trykke og holde app-ikonet inde. Når et ”X” kommer frem over AnalyzeMe, skal du klikke på dette ”X” for at fjerne applikationen. Herefter skal du fjerne VPN-profilen fra din enhed ved at åbne “Indstillinger og så gå til “Generelt”, dernæst “Profiler” og så fjerne VPN-profilen og det grundlæggende certifikat (Root Certificate).

 

 1. Hvis du bruger en Windows-enhed, skal du finde AnalyzeMe i ‘Programmer og Funktioner’, dobbeltklikke for at åbne afinstalleringsguiden og trykke på ”Afinstaller”. Disse trin vil automatisk fjerne alle browserudvidelser.

 

 1. Hvis du bruger en OSX-enhed, skal du tvangslukke AnalyzeMe, trække appen til papirkurven og så tømme papirkurven. Disse trin vil automatisk fjerne alle browserudvidelser.

Hvis du ikke kan framelde dig indsamlingen af oplysninger hurtigt og nemt, kan og vil vi hjælpe dig hvis du beder os om det. Hvis du har nogen spørgsmål angående afinstallering eller framelding, bedes du kontakte den dataansvarlige.

Hvis du har sat din browser til privat browsing (incognito) eller en lignende indstilling, kan applikationen stadig fungere og indsamle data der sendes til os. For fuldstændigt at stoppe applikationen og indsamlingen af data fra din enhed, skal du følge afinstalleringsinstruktionerne ovenfor.

Datasikkerhed
Vi har iværksat de relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og forhindre at de utilsigtet mistes, misbruges eller tilgås på uautoriseret vis, ændres eller offentliggøres. Derudover begrænser vi adgangen til dine oplysninger til kun at gælde de medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og andre tredjeparter som har et forretningsmæssigt grundlag for dette. De vil udelukkende håndtere dine personoplysninger ud fra vores instruktioner og de er underlagt tavshedspligt.

Vi har iværksat procedurer der skal behandle enhver mistanke om lækage af personoplysninger og hvor vi er lovmæssigt forpligtet til at gøre dette, vil vi informere dig og enhver relevant myndighed om en lækage.

 

Security Incident Notification

Hvis vi får kendskab til en sikkerhedsovertrædelse der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret deling af, eller tilgang til forbruger data eller personoplysninger under vores håndtering (hver af disse betegnes en sikkerhedshændelse), vil vi straks og uden unødig forsinkelse (1) informere den dataansvarlige om sikkerhedshændelsen; (2) tage de fornødne skridt for at begrænse omfanget af, og minimere enhver skade der måtte opstå som resultat af, sikkerhedshændelsen, i samarbejde med den dataansvarlige.

 

Meddelelse om sikkerhedshændelser vil blive givet til datasubjektet fra den dataansvarlige.

 

Vi vil yde en passende indsats for at være den dataansvarlige behjælpelig med at opfylde deres forpligtelse i forhold til GDPR artikel 33 eller anden relevant lovgivning eller forordninger på området, om at informere de relevante superviserende myndigheder og datasubjekter om en sådan sikkerhedshændelse.

 

Vores forpligtelse til at rapportere eller reagere på en sikkerhedshændelse under denne artikel er ikke fra vores side en indrømmelse af skyld eller ansvar i forhold til sikkerhedshændelsen.

 

Den dataansvarlige skal straks informere os om enhver mulig, uhensigtsmæssig brug af oplysninger.

Dataadgangsrettigheder

Du har ret til at anmode om:

 • Adgang til de personoplysninger vi er I besiddelse af om dig. Du skal kontakte den dataansvarlige.
 • Rettelse af dine personoplysninger hvis de er ukorrekte, forældede eller ufuldstændige. Du skal kontakte den dataansvarlige for at få foretaget disse rettelser.
 • At vi stopper med at benytte dine personoplysninger.
 • At vi stopper med enhver samtykke-baseret håndtering af dine personoplysninger efter at du har tilbagetrukket dette samtykke.


Hvis du ønsker at ændre eller fjerne personhenførbare oplysninger om dig, som er i vores besiddelse, bør du kontakte den dataansvarlige med dine konkrete anmodninger. Sådanne adgangsrettigheder omfatter ikke muligheden for at modificere eller fjerne data om hjemmesidenavigation, oplysninger der er blevet indsamlet uforvarende som beskrevet ovenfor i afsnittet ”Beskyttelse af personoplysninger og særligt følsomme oplysninger” eller oplysninger der allerede er blevet delt med en tredjepart som tilladt ifølge denne politik.

Hvis du ønsker at få adgang til de oplysninger vi er i besiddelse af om dig, kan du få adgang til indsigt i din data ved at kontakte gdpr@kantargallup.dk, som vil sørge for at du modtager indsigt i hvilke oplysninger vi er i besiddelse af om dig.

Hvis du ønsker at indgive en klage, kan du gøre dette ved at kontakte gdpr@kantargallup.dk. Du vil modtage svar indenfor 30 hverdage. Ydermere kan der også klages til Datatilsynet ved at kontakte dt@datatilsynet.dk

 

 

 

 

Opbevaring af oplysninger
Vi gemmer oplysningerne beskrevet ovenfor, så længe de repræsenterer en værdi som del af de tjenester vi udbyder til vores kunder, eller så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde vores lovmæssige forpligtelser, løse uenigheder og opretholde vores aftaler, op til maksimalt 3 år fra den dato oplysningerne blev indsamlet. Hvis du framelder dig panelet ved at følge instruktionerne beskrevet ovenfor i afsnittet ”Afinstallering af Applikation”, vil vi ikke længere indsamle oplysninger fra dig, men vi vil gemme og fortsætte med at bruge de oplysninger vi indsamlede før din framelding, medmindre du kontakter os i overensstemmelse med afsnittet ”Ret til adgang til oplysninger”

Børns rettigheder
Vi søger ikke at indsamle personoplysninger fra brugere under 15 år i forbindelse med vores onlinepaneler. Hvis vi i fremtiden vil indsamle oplysninger fra brugere under 15 år, vil vi hvor det er relevant indhente verificerbart forældersamtykke og overholde alle relevante datalove og forordninger.

Ændringer af privatlivspolitikken
Hvis dine oplysninger vil blive brugt på en måde der er væsentligt anderledes i den udtrykte i vores privatlivspolitik på indsamlingstidspunktet, vil du blive informeret om dette via e-mail af den dataansvarlige. Hvis der laves nogen ikke-væsentlige ændringer af vores retningslinjer, som ikke påvirker den information der allerede er indsamlet til vores database, vil den dataansvarlige give tydelig besked om dette på deres hjemmeside, med en henvisning til den opdaterede privatlivspolitik.

Kontakt
Hvis vi har nogen personfølsomme oplysninger om dig, kan du få disse oplysninger rettet, opdateret eller slettet ved at kontakte den dataansvarlige.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende denne Politik, de oplysninger der er blevet indsamlet af Applikationen eller nogen andre relaterede emner, bedes du kontakte den dataansvarlige.

Hvis du ønsker at kontakte den dataansvarliges Data Protection Officer, kan du gøre dette via gdpr@kantar.com

Hvis du ønsker at kontakte databehandlerens Data Protection Manager, kan du gøre dette via dpm@realitymine.com

Hvis du ønsker at klage over Kantar Gallups datahåndtering, kan du gøre dette via dt@datatilsynet.dk

 

ORDFORKLARING

JURIDISK GRUNDLAG

Berettiget interesse betyder vores virksomheds interesse i at drive og lede vores virksomhed på en måde, der tillader os at give dig det bedst mulige produkt/tjeneste og den bedste og mest sikre oplevelse. Vi sikrer os, at vi tager hensyn til og afstemmer enhver potential påvirkning for dig (både positiv og negativ) såvel som dine rettigheder, før vi håndterer dine personoplysninger for vores berettigede interesse. Vi bruger ikke dine personoplysninger til noget formål, hvor vores interesser tilsidesættes af påvirkningen for dig (med mindre vi har dit samtykke eller er retsmæssigt nødsaget eller har tilladelse til dette). Du kan få yderligere information omkring hvordan vi vurderer vores berettigede interesser i forhold til en potentiel påvirkning for dig, og i forhold til konkrete aktiviteter, ved at kontakte os.

Opfyldelse af kontrakt betyder at håndtere dine personoplysninger I de tilfælde det er nødvendigt for at kunne opfylde en kontrakt/aftale, som du er en del af, eller at tage skrift på din foranledning forud for indgåelsen af en sådan kontrakt/aftale.

Opfylde en juridisk eller lovmæssig forpligtelse betyder at håndtere dine personoplysninger i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at kunne opfylde en juridisk eller lovmæssig forpligtelse vi er underlagt.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til:

Anmode om adgang til dine personoplysninger. Dette vil sige at du kan modtage en afskrift af de personoplysninger vi har om dig og kontrollere at vi håndterer dem i henhold til loven.

Anmode om rettelse af de personoplysninger vi er i besiddelse af om dig. Dette gør det muligt for dig at få rettet enhver ufuldstændig eller fejlagtig oplysning vi har om dig, selvom vi dog kan have brug for at verificere nøjagtigheden af de nye oplysninger du giver os.

Anmode om sletning af dine personoplysninger. Dette betyder at du kan bede os slette eller fjerne personoplysninger, hvor der ikke er nogen god grund til at vi fortsat håndterer dem. Du har også ret til at bede os slette eller fjerne dine personoplysninger hvor du på korrekt vis har gjort brug af din ret til at modsætte dig håndtering (se nedenfor), hvor vi har håndteret dine oplysninger i strid med loven eller hvor vi er påkrævet at slette dine personoplysninger for at opfylde lokale love eller regler. Vær dog opmærksom på at vi ikke i alle tilfælde vil være i stand til at imødekomme din anmodning om sletning, af specifikke juridiske årsager som vil blive dig meddelt, hvis dette er relevant, i øjeblikket for din anmodning. Din anmodning vil blive behandlet indenfor 90 dage ifølge virksomhedens politik.

Gøre indsigelse mod håndtering af dine personoplysninger i de tilfælde denne håndtering er baseret på vores (eller en tredjeparts) berettigede interesse, og der er omstændigheder ved din særlige situation der gør at du ønsker at gøre indsigelse mod vores håndtering på dette grundlag, i det du føler det påvirker dine grundlæggende rettigheder. Du har også ret til at gøre indsigelse i de tilfælde vi håndterer dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. I nogle tilfælde kan vi påvise at vi har et overbevisende berettiget grundlag for at håndtere dine oplysninger, som underkender din rettighed.

Anmode om begrænsning af håndteringen af dine personoplysninger. Dette gør det muligt for dig at anmode os om at stoppe håndteringen af dine personoplysninger i de følgende situationer: (a) hvis du ønsker at vi skal fastslå nøjagtigheden af oplysningerne; (b) hvis vores brug af oplysningerne er i strid med loven men du ikke ønsker at vi skal slette dem; (c) hvis du ønsker at vi skal gemme oplysningerne selvom vi ikke længere har brug for dem, i det du skal bruge dem til at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav; eller (d) hvis du har gjort indsigelse mod vores håndtering af dine oplysninger, men vi er nødt til at kontrollere hvorvidt vi har et tilsidesættende juridisk grundlag for at bruge dem. Vi vil, efter den dataansvarliges instruktioner, udføre håndteringen af oplysningerne med det formål at udarbejde vores serie af dataprodukter. Din dataansvarlige vil herefter modtage et udvalg af disse rapporter i henhold til deres forretningsbehov.

Anmode om overførsel af dine personoplysninger til dig eller en tredjepart. Vi udleverer dine personoplysninger til dig, eller til en tredjepart du har valgt, i et struktureret, almindeligt brugt, maskinlæsbart format. Vær opmærksom på at denne ret kun er gældende i forhold til automatiserede oplysninger, som du oprindeligt gav samtykke til at vi måtte bruge, eller i det tilfælde hvor vi håndterede oplysningerne for at opfylde en kontrakt/aftale med dig.

Tilbagetrække dit samtykke på ethvert tidspunkt i de tilfælde vi baserer håndteringen af dine oplysninger på dit samtykke. Dette vil dog ikke have indflydelse på gyldigheden af nogen former for håndtering foretaget før tilbagetrækningen af dit samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan vi muligvis ikke levere visse produkter eller ydelser til dig. Vi vil informere dig om hvorvidt dette gør sig gældende, når du tilbagetrækker dit samtykke.