FORSTÅ SAMFUNDET OMKRING OS

Vi afdækker offentlighedens meninger om partier, organisationer og virksomheder - ring og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director

+45 26165458

Mange offentlige såvel som private virksomheder, organisationer og politiske partier oplever en mere og mere magtfuld offentlighed.

Vi hjælper med at sætte ord på offentlighedens holdninger og ønsker gennem en dybdegående kortlægning af dens syn på politiske, beskæftigelsesmæssige eller andre samfundsrelaterede problemstillinger. Og på baggrund af vores analyser leverer vi velfunderet rågivning og giver vores kunder et stærkt grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan de bør positionere sig overfor offentligheden.

Vi tilbyder meningsmålinger og statistiske analyser, der leverer viden om bl.a. brugertilfredshed, vælgertilslutning og medlemsundersøgelser.

Kantar Gallups hold for politiske og samfundsrelaterede analyser løser opgaver for den offentlige sektor, herunder ministerier, styrelser, regioner og kommuner. Vi har ligeledes stor erfaring med projekter for interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og internationale organisationer.

Vores rolle i opgaveløsningen spænder bredt fra ren dataindsamling, hvor kunden selv arbejder videre med data, til varetagelse af hele opgaveforløbet fra identificering af problemstillinger til udarbejdelse af en analyserapport og rådgivning af kunden.

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director

+45 26165458