TRI*M

Sådan afkoder vi din relation til dine kunder

Inderst inde i hvert forbrugerforhold er der en unik kunderelation. Denne relation indeholder nøglen til at identificere og matche, hvad jeres kunder forventer af jer i forhold til det, der egentligt leverer profitabel vækst for jeres virksomhed.

TRI*M er vores unikke tilgang til at knække koden og dermed forstå indholdet i denne kunderelation. TRI*M vil hjælpe jer til at forstå hvilke erfaringer, der betyder allermest for jeres kunder – og dermed også for jeres virksomhed. I kan få en højere forståelse for kunderelationen ved at afdække de elementer, der er mest og mindst afgørende for dannelse og vedligeholdelse af denne relation og derigennem skabe en stærkere forbrugerloyalitet og øget økonomisk vækst for virksomheden.

Spørgsmål som TRI*M kan hjælpe jer med at besvare:

Hvor stærk er vores relation til vores kunder?
Hvordan kan jeg sikre mig, at mine investeringer i kunden bliver belønnet med loyalitet og præference for vores produkt?
Hvor stor en del af min forretning kan jeg risikere at miste, og hvor ville kunden søge hen i stedet?
Hvilke dele af det konkurrerende produktudbud tiltrækker kunder?
Hvor godt klarer vi os på tværs af forskellige services og kontaktflader?
Hvilke kontaktflader har den største indflydelse på vores relationer, og hvor skal vi lægge vores resurser?