Connect

Connect banner image

I dag stifter forbrugeren bekendtskab med varemærker på flere forskellige måder end nogensinde før: printannoncering, TV-reklamer, bannere på internettet, virksomhedens website etc. Hver enkelt kontakt kan bidrage til at ændre deres holdning til netop dit varemærke. Connect giver et helhedsorienteret syn på alle touch points effekt på varemærket og dermed styrker modellen evnen til at prioritere udgifter og dermed maksimere udbyttet af markedsføringsinvesteringer i et produkt - på tværs af mediegrupper.

Connect leverer et 360-graders overblik over dit varemærkes præstation på tværs af alle touch points. Modellen hjælper dig med at styrke forbrugerens tiltro til dit varemærke ved at optimere arbejdet med touchpoints - også i forhold til konkurrenterne.

Connect måler og diagnosticerer hvert enkelt touch points indvirkning på den generelle tiltro til dit varemærke. Modellen er samtidig med til at identificere de mest effektive touch points, så du kan udbrede kendskabet til og budskabet om dit varemærke bedst muligt og optimere afkastet fra dine markedsføringsudgifter.

 

Spørgsmål Connect kan hjælpe dig med at besvare:

Hvilke touch points giver det bedste afkast, og hvordan optimerer jeg udbyttet af mine markedsføringsudgifter?
Hvilken blanding af paid, owned og earned touch points er mest slagkraftig?
Hvilke touch points har størst indvirkning på dit varemærkes styrke og omsætning?
Hvilke touch points leverer den største indflydelse på hvert eneste led af forbrugerens kontakt med dit produkt?

Fordele ved at bruge Connect:

Præcise anbefalinger af touch points for dit varemærke
Integrerer adfærdsøkonomi og hjælper med præcise forudsigelser om forbrugeradfærd
Indkorporerer synergieffekter ved brugen af anbefalede touch points
Tilbyder en dybdegående konkurrentanalyse