Conversion Model

Selvom markedsandelen kan synes stabil, er nutidens marketingmiljø i realiteten langt mere dynamisk. Generelt skjuler markedsandelen på faretruende vis bevægelsen af mennesker mellem mærker og forbrugsmønstre på tværs af repertoirer. Nøglen til varemærkets beskyttelse og vækst ligger i håndteringen af den dynamik, der præger forbrugernes skift mellem mærker, indskrænkning og udvidelse af repertoirer og lignende.

For at belyse varemærkets position, evaluerer ConversionModel grundigt de to kritiske faktorer bag forbrugerens valg af varemærke: ”Power in the Mind” (kundernes følelser og præference for varemærket) og ”Power in the Market” (situationsbestemte faktorer som pris og tilgængelighed der påvirker valget af varemærke - til tider også på trods af præferencer).

ConversionModel anvender Kantar Gallups forståelse af individuelle forbrugere til at levere en detaljeret indsigt i kategori-dynamikker og forbrugsmønstre, og anviser muligheder for at tiltrække nye kunder, genvinde eksisterende kunder og optimere deres forbrug. Modellen bruger en præcis forståelse af nutidens marked til at forudsige morgendagens tendenser.

 

Spørgsmål ConversionModel kan hjælpe dig med at besvare:

Hvordan kan jeg bedst måle mit varemærkes præstation, forstå konkurrencesituationen på markedet og få indsigt i kundernes ønsker?
Hvilke konkurrenter kan jeg vinde markedsandele fra - og hvilke bør jeg beskytte mig mod?
Hvordan pårvirker markedets dynamikker resultatet af mine markedsføringsindsatser?
Hvilken markedsføringsaktivtet vil give den største vækst set i forhold til investeringens størrelse?

 

Fordele ved at bruge ConversionModel:

Markedets mest gennemprøvede værktøj til at måle varemærkers værdi
Identificerer barrierer og muligheder i markedet, der kan påvirke vækstpotentialet
Rådgiver om den bedste vækststrategi
Hurtigt og fleksibelt værktøj til løbende at måle varemærkers præstationer i markedet