Digitale outdoormedier i malls

Mediebureauerne hilser outdoorselskabernes ny fælles måling på digitale medier i malls velkommen

Nyt fælles målesystem ser dagens lys i Danmark. Mediemarkedet får nu sammenlignelige indsigter, da AFA JCDecaux, Clear Channel og Ocean er gået sammen med Kantar Gallup i dokumentationen af medierne i de danske centre.

”Outdoormedierne har længe været udfordret af den manglende fælles måling i et mediemarked med stadigt stigende krav om dokumentation og gennemsigtighed. Med udvidelsen af outdoormålingen, som AFA JCDecaux og Clear Channel står bag, til nu også at omfatte de digitale medier i malls, dokumenteres endnu et outdoormedie.  Vi ved fra Kantars internationale studie Media Reactions, at digitale outdoormedier i dag har en stærk position hos forbrugerne. I et medielandskab, hvor selve medierne i høj grad er en del af budskabet og er med til at forme reaktionen hos modtageren, ser vi at digital outdoor er et af de medier som forbrugerne synes bedst om. Derfor er vi glade for at dokumentere de digitale outdoormedier med en fælles måling og integration til Index Danmark til gavn for mediebranchen”, udtaler Berit Puggaard, Director hos Kantar Gallup.

Henrik Welling, Senior OOH Planner hos Mindshare, hilser det nye initiativ fra outdoorbranchen velkommen; ”I Danmark har vi som mediebureau længe hungret efter et fælles målesystem til planlægning af outdoor, så det er særdeles positivt, at det nu er lykkedes de tre udbydere af digitale medier i malls, at blevet enige om grundlaget for et fælles målesystem. Som bureau får vi et værktøj, der vil gøre planlægning af kampagner væsentlig mere effektiv med mulighed for at optimere dækning og frekvens-intervaller på tværs af udbydere og målgrupper. Det betyder i sidste ende mere værdi til annoncørerne i form af mere præcise og effektive kampagner. Det vil på sigt også åbne døren for programmatic DOOH, hvor det så vil blive muligt at afvikle digitale oudoor-kampagner på samme vilkår som dem vi kender fra online-verdenen.”

Også hos dentsu er Head of Print & OOH, Stine Graversen yderst positiv. ”I takt med at mediemarkedet fortsat digitaliseres og datafiseres, oplever vi hos dentsu en stigende efterspørgsel på dokumentation og måling i forbindelse med medieplanlægning og -evaluering. I et fragmenteret mediemarked er måling af eksempelvis dækning og frekvens et centralt redskab, som er med til at overskueliggøre de forskellige mediegruppers effekt med henblik på at sikre det rette mediemix og -allokering. Derfor er det en game changer, at vi nu får en fælles målevaluta i outdoorbranchen. Det gør det lettere, både som bureau og kunde, at gennemskue præcis, hvad outdoormediet bidrager med isoleret og i samspil med øvrige mediekanaler. Det er et skridt den rette vej, hvor vi i fremtiden vil bevæge os mod impressionbaseret indkøb og dokumentation.” 

Karina Malling, Head of Print & OOH hos OmnicomMediaGroup, stemmer i:  ”Eksakte og objektive dækningstal er afgørende for at kunne rådgive vores annoncører bedst muligt for i sidste ende at skabe størst mulig effekt af deres kampagner. Det nye samarbejde mellem Kantar Gallup og outdoor-udbyderne giver os et meget vigtigt værktøj til at optimere annoncørernes kampagner – både indenfor selve outdoormarkedet og også på tværs af mediegrupper. Der er de seneste år investeret meget i udviklingen af outdoor fra udbydernes side, og det er helt afgørende for os som rådgiver, at vi har en ensartet og transparent målemetode”, slutter Karina Malling.

Hos Ocean Outdoor er Direktør Pia Petersen glad. ”Som Danmarks førende udbyder af DOOH og OOH i indkøbscentre er det vores ansvar aktivt at drive og fremme udvikling og gennemsigtighed inden for kategorien og outdoorbranchen som helhed. Vi er super begejstrede for den nye malls-kategori, som i 2020 har en størrelse, vi kan kalde landsdækkende med digitale skærme placeret således at forbrugeren rammes lige ved indkøbsøjeblikket. Samarbejdet med Kantar Gallup fortsætter i 2021, så vi kan bygge videre på data med det mål for øje at tilbyde nye insights omkring den eftertragtede målgruppe, der befinder sig i malls.”

Også hos Clear Channel er Country Manager Maj-Britt Brøchner-Mortensen stolt over resultatet:

”Veldokumenteret værdi og øget transparens giver vores kunder og mediebureauer et stærkt grundlag for at træffe de rette beslutninger om deres medieinvesteringer. Derfor glæder det mig, at vi fremadrettet også kan levere veldokumenteret data i den digitale malls-kategori. Det gør det endnu lettere at integrere og skifte mellem forskellige outdoor-løsninger i medieplanlægningen, og samtidig løftes hele malls-kategorien, der i den grad har en berettigelse på medieplanen.”  

Michael Barfoed, Commerciel Director hos AFA JCDecaux supplerer: ”Det er meget positivt, at det er lykkedes at samle flere outdoorudbydere om en fælles målemetodik for malls og dermed igen øge transparens og troværdighed om outdoormedier. Der er ingen tvivl om, at en ensartet valuta er vejen frem for både kunder og udbydere. Vi ser målingen af dækning og frekvens i malls som en naturlig forlængelse af den omfattende Rejsevaneundersøgelse, som vil se dagens lys i Index Danmark/Gallup straks i det nye år.”

Fra venstre ses Pia Petersen, Ocean Outdoor, Michael Barfoed, AFA JCDecaux, Maj-Britt Brøchner-Mortensen, Clear Channel samt Berit Puggaard, Kantar Gallup.