Digital Life 2020

 

Kantars Gallups Digital Life-undersøgelser sætter fokus på danskernes digitale liv. I 2020 gennemføres tre Deep Dive-undersøgelser om hhv. streaming, device-adfærd og brugen af digitalt indhold.

Deep Dive: Streaming

De centrale spørgsmål, der kastes lys over, er:

 • Brugen af online medier og medierelaterede internetaktiviteter
 • Adfærdsændringerne i forhold til medier/streamingtjenester
 • Bestand i forhold til de nye digitale medier
 • Brug af streamingtjenester
  • Billeder (tv, film, serier mv.)
  • Lyd (musik, podcast samt lydbøger)
 • Køb af streamingtjenester
 • Tilfredshed med streamingtjenester
 • Loyalitet/længde af abonnement

Det digitalt streamingforbrug stiger og med en stadig stigning i antallet af udbydere bliver markedet mere og mere fragmenteret. Spørgsmålet er, om det øgede forbrug af digitale streamingtjenester også øger det samlede marked for tv, film, serier, musik mv. De nuværende tjenester øger antallet af abonnenter, mens stadig flere streamingtjenester dukker frem – men er det øgede forbrug med til at øge markedet, eller er det på bekostning af fx traditionel tv-sening og radiolytning?

Deep Dive: Device-adfærd

Dette dive sætter fokus på danskernes device-bestand og -adfærd.

De centrale spørgsmål, som undersøgelsen kaster lys over, er:

 • Internetpenetration
 • Device:
  • Device bestand og mærke
  • Fortrukne egenskaber og hvor bruges de
  • Brug af smartspeaker, Smartwatch, Smart TV og casting
  • Bruger mere / bruger mindre
  • Afhængighed
 • Digital Behavior:
  • Internetaktiviteter herunder medierelaterede aktiviteter
  • Device adfærd ift. internetaktiviteter 
 • Streaming- og castingaktiviteter
 • Betaling ved køb på internettet
 • AdBlocking og Cookie

 

Danskernes digitale device-bestand stiger, og forbruget af disse devices stiger ligeledes, både i frekvens og i tidsforbrug. Dette har betydet, at halvdelen af alle danskere føler, at de bruger for meget tid på deres digitale   devices og især Smartphonen er synderen. Samtidig er følelsen af afhængighed udbredt, fx føler hver tredje dansker, at de er for afhængige af deres smartphone. Spørgsmålet er, om denne følelse af afhængighed øges i de kommende år, og om der kommer en modreaktion.

Deep Dive: Brug af digitalt indhold

Hér er fokus på, hvad det er for digitalt indhold, danskerne bruger.

Følgende belyses i dette dive:

 • Internetpenetration, herunder tidsforbrug
 • Device-bestand
 • Internetaktiviteter, herunder tidsforbrug
 • Betaling af digitalt indhold
 • Brug af digital content
  • Holder styr på dagligdagen
  • Nyhedsopdatering
  • Sociale medier
  • Nethandel og tilbudsaviser
  • Online-spil

Danskerne bruger mere og mere digitalt indhold, og de ændrer deres vaner i takt med digitaliseringen. At bruge netbank er i dag helt naturligt, og det samme gør sig også gældende for brugen af e-Boks. Vi opdateres om alt lige fra venner, familie og nyheder på diverse medier, og frekvensen hvormed vi gør det stiger. Mere ”klassiske” vaner og aktiviteter som at læse tilbudsaviser eller trække i enarmet tyveknægte følger også med over i det digitale univers.

Generelt om undersøgelserne

 • Metode: Online blandt et repræsentativt udsnit af danskere som bruger internettet.
 • Dataindsamling: Streaming er i 1. kvt. 2020, Device-adfærd er i 2. kvt. 2020 og Brug af digitalt indhold i Q3 2020.
 • Målgruppe: Målgruppen er mænd/kvinder i alderen 15-75 år, bosiddende i Danmark.
 • Univers/sample: Universet består af respondenter, som bruger internettet.
 • Antal interviews: min. 2.000 gennemførte online interviews i målgruppen 15-75 år.
 • Databehandling: Datamaterialet er vejet på følgende kriterier: køn x alder, landsdel samt uddannelse.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om Digital Life, så kontakt Pia Stork på pia.stork@kantar.com eller på mobil 61 28 27 96.