Establishment survey

Nyeste resultater – Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark

Establishment Survey, 2. kvartal 2020

 

80 % af danskere 12 år+ streamer ”film, serier eller tv” via en streamingtjeneste

Markedet for tv og streaming i Danmark er her illustreret i 4 grupper alt efter tv- og streamingadfærd.

Overordnet har 82 % af danskerne på 12 år og derover traditionelt tv i husstanden.

 

80 % af danskerne (12 år+) streamer film, serier eller tv ("Stream only" og "Kombi-seere" til sammen)

 

 

Langt de fleste er "kombi-seere" (62%) som både har tv og streamer

18% er "Stream only", der streamer og har ingen tv-modtagelse

19% af danskerne er "Tv only" som udelukkende ser tv og ikke streamer

Kun 1% er "Ikke seere" som hverken ser tv eller streamer film, serier eller tv-indhold

 

Der ses 3 timer og 4 minutter dagligt - 57 minutter er streamet

Alle danskere på 12 år og derover så i 2. kvartal 2020 samlet set 184 minutters tv, film og serie-indhold dagligt. Dette blev fordelt på 127 minutters traditionelt distribueret tv og 57 minutters streaming dagligt. Streaming er steget fra 47 til 57 minutter dagligt i forhold til 2. kvartal året før.

Samlet set ses der 184 minutter i forhold til 175 minutter i samme periode sidste år.

Daglige minutter set fordelt på streaming og tv

 

Fordelingen af streaming-seningen blandt streamingtjenesterne

De 5 største streamingtjenester ses af mere end 15 % af danskerne minimum ugentligt

På grafikken ses fordelingen af det daglige streamingforbrug af tv-programmer, film og serier på udvalgte streaming-tjenester.

Netflix repræsenterer 40 % af det gennemsnitlige daglige forbrug. De næste 38 % deles mellem Viaplay, DRTV og TV 2 PLAY.

YouSee, HBO samt tv, film og serieindhold på YouTube repræsenterer hhv. 3 %, 4 % og 10 %. Andre tjenester udgør 5 % af streamingminutterne.

 

Se den fulde rapport ved at klikke på linket øverst på denne side.

 

Establishment Survey baggrund

Kantar Gallup beregner hver dag de danske seertal for parterne bag den ny Seer-Undersøgelse samt alle øvrige aktører i markedet. Dette gøres ved hjælp af flere paneler og datakilder, som alle bidrager til et samlet seertal for broadcastet indhold set på såvel traditionelt tv som pc/laptop, tablet og smartphone.

Repræsentativiteten i panelerne sikres ved løbende at gennemføre en undersøgelse, Kantar Gallup Establishment Survey, som hovedsageligt tjener det formål at fastlægge den korrekte panelsammensætning på udvalgte variable. Panelernes sammensætning holdes dagligt op imod disse targets og vejes derefter. Sekundært tjener Establishment Survey det formål at give et overordnet billede af tv & streaming markedet.

Metode

Kantar Gallup Establishment Survey består af 10.000 årlige interviews blandt danskere på 12 år og over. Resultaterne rapporteres hvert kvartal. En andel af undersøgelsen gennemføres som CATI interviews (telefon) og en andel udføres som selvudfyldelsesskemaer (via web).

Resultaterne vejes efter køn, alder, husstandsstørrelse, geografi og udtrækssandsynlighed.