Kommunikationstest

Der er typisk mange penge involveret, når en virksomhed planlægger en kommunikationskampagne, så hvorfor ikke bruge en brøkdel af budgettet på at teste reklameplatformen før lancering og dermed sikre, at den fungerer efter hensigten, at de gode idéer bliver optimeret og de dårlige idéer bliver sorteret fra?

Kantar Gallup har stor erfaring med pre-test af kommunikation på en lang række markeder. Typisk pre-tester vi på storyboards eller animatics med henblik på at optimere den planlagte kommunikation, før kunden har finansieret de færdige film og i værste fald risikerer at skulle investere yderligere for at optimere filmen.

Kantar Gallups arbejde med test af kommunikation er meget fokuseret på at identificere styrker ved den kreative tilgang og deres evne til at skabe kommunikationseffekt. Derfor vil en Kantar Gallup prætest som oftest være et godt springbræt for et reklamebureaus videre arbejde med at producere en slagkraftig og effektfuld kommunikation for annoncøren.

Vi kan teste kommunikation både kvantitativt og kvalitativt, med interviews online, i dybdeinterviews eller i traditionelle fokusgrupper.