Kantar Gallups kvalitative team

Både private og offentlige organisationer har erkendt vigtigheden af at aktivt inddrage brugere - og borgere - i udviklingen af succesfulde innovationer.

Hos Kantar Gallup har vi gennem flere år arbejdet tæt sammen med et bredt udsnit af private og offentlige kunder om løsningen af deres unikke innovationsudfordringer ud fra disse ”nye” præmisser. Vi har erfaringer med innovationsprojekter inden for brancher som healthcare, telecom, fmcg og finans samt kommuner, interesseorganisationer og institutioner mv.

Vores målsætning er først og fremmest at skabe en positiv forskel ved at udvikle innovationsstrategier, der fører til nytænkning i praksis. Herunder at bygge bro mellem kunden og dennes brugere, at aktivere kunden som en central ressource i hele udviklingsprocessen, at understøtte kundens egen kreativitet, passion og innovationskompetencer, og endelig at facilitere implementeringen af idéer til konkrete handlinger.