KANTAR GALLUP PRÆSENTERER LÆSERTAL FOR 4. KVARTAL 2018 + 1. KVARTAL 2019

Kantar Gallup præsenterer hermed læsertal for 4. kvartal 2018 + 1. kvartal 2019

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457