KANTAR GALLUP PRÆSENTERER LÆSERTAL FOR LOKALE UGEAVISER FOR 1. HALVÅR 2019

Kantar Gallup præsenterer hermed læsertal for lokale ugeaviser for 1. halvår 2019

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457