KANTAR GALLUP PRÆSENTERER LÆSERTAL FOR LOKALE UGEAVISER FOR 2. HALVÅR 2021 OG 1. HALVÅR 2022

Kantar Gallup præsenterer hermed læsertal for lokale ugeaviser for 2. halvår 2021 og 1. halvår 2022

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse

Berit Puggaard

Director

23205457