KANTAR GALLUP PRÆSENTERER LÆSERTAL FOR LOKALE UGEAVISER FOR 2019-2020

Kantar Gallup præsenterer hermed læsertal for lokale ugeaviser for helår 2019-2020

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457