KANTAR GALLUP PRÆSENTERER LÆSERTAL FOR LOKALE UGEAVISER FOR 2021

Kantar Gallup præsenterer hermed læsertal for lokale ugeaviser for helår 2021

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457