KANTAR GALLUP PRÆSENTERER LÆSERTAL FOR UGEBLADE OG MAGASINER FOR 2. HALVÅR 2021 OG 1. HALVÅR 2022

Kantar Gallup præsenterer hermed læsertal for ugeblade og magasiner for 2. halvår 2021 og 1. halvår 2022

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457