KANTAR GALLUP PRÆSENTERER LÆSERTAL FOR UGEBLADE OG MAGASINER FOR 2022

Kantar Gallup præsenterer hermed læsertal for ugeblade og magasiner for helår 2022

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457