KANTAR GALLUP PRÆSENTERER TAL FOR UGENTLIGE LÆSERE AF DAGBLADE FOR 2. HALVÅR 2020 OG 1. HALVÅR 2021

Kantar Gallup præsenterer læsertal for dagblade for 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021.

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457