KANTAR GALLUP PRÆSENTERER TAL FOR UGENTLIGE LÆSERE AF DAGBLADE FOR 2. HALVÅR 2021 OG 1. HALVÅR 2022

Kantar Gallup præsenterer hermed tal for ugentlige læsere af dagblade for 2. halvår 2021 og 1. halvår 2022

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457