KANTAR GALLUP PRÆSENTERER TAL FOR UGENTLIGE LÆSERE AF DAGBLADE FOR 2019-2020

Kantar Gallup præsenterer hermed tal for ugentlige læsere af dagblade for helår 2019-2020

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457