KANTAR GALLUP PRÆSENTERER TAL FOR UGENTLIGE LÆSERE AF DAGBLADE FOR 1. HALVÅR 2019

Kantar Gallup præsenterer hermed tal for ugentlige læsere af dagblade for 1. halvår 2019

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457