Positioneringsstudier

Det er almindeligt kendt at succesfulde brands følger med tiden og holder sig opdaterede med ændringer på markedet og i forbrugernes behov og efterspørgsel. Det er derfor afgørende at holde et vågent øje med, hvordan dit brand opleves af og appellerer til forbrugerne.

En positioneringsanalyse er i den forbindelse et værdifuldt værktøj, der kan give vigtige input til, om dit brand stadig appellerer til forbrugerne og differentierer sig positivt fra konkurrenter, eller om en justering eller re-positionering vil være hensigtsmæssig. Nøglespørgsmålene kan her være: Hvori ligger dit brands konkurrencemæssige fordel, og kan denne skærpes/forbedres? Hvad er den optimale tilgang for at tiltrække et særligt segment og stadig være i overensstemmelse med den overordnede strategi? Det er nogle af de spørgsmål, som Kantar Gallup kan hjælpe med at besvare.

Vores kvalitative konsulenter har stor erfaring med positioneringsstudier på en lang række markeder. Vi udforsker forskellige positioneringsretningers styrker og svagheder, så potentialet for vækst kan identificeres og udnyttes.