HIPO

Skab grundlaget for en High Performance Organisation

For at opnå den optimale kundeoplevelse kræver det en strategi for ens ansattes engagement, som rækker bredere end til simpel medarbejdertilfredshed. TRI*M High Performance Organisation (HiPO) er et omfattende analysemodul og overvågningssystem, som hjælper med at tilpasse din organisation til jeres målsætninger.

HiPO hjælper med at identificere styrker og muligheder og med at prioritere områder, der kan forbedres. Samtidig tilbyder HiPO betydningsfulde KPIer til at monitorere jeres organisatoriske effektivitet og vise vejen mod at blive en organisation med et højt præstationsniveau.

HiPO fokuserer på forbindelserne mellem organisatorisk ydeevne og god forretningssans. Det hjælper jer med at forstå, hvad jeres medarbejdere tænker, hjælper ledere med at implementere ændringer og giver jer i det hele taget en målrettet plan med indsatspunkter tilpasset jeres virksomhed som hjælper jer med at opbygge en loyal og engageret medarbejderstab.

Spørgsmål TRI*M High Performance Organisation kan hjælpe med at besvare:

Er min virksomhed allerede en High Performance Organisation?
Hvor engagerede er vores ansatte, og hvor kundeorienterede er de?
Hvor stærkt står ledelsen i vores virksomhed?
Hvor godt kender og forstår vores ansatte de overordnede strategier og målsætninger for virksomheden?
Ligger vores virksomhed lunt i svinget til at udvikle sig til at blive en High Performance Organisation, når det kommer til opgaver som at træffe beslutninger, arbejde effektivt, samarbejde og innovation?
Hvilke tiltag og investeringer skal vi prioritere for at blive en High Performance Organisation?

Fordele ved brugen af TRI*M High Performance Organisation:

Omfattende virksomhedsvurdering baseret på fire hjørnesten: Medarbejderengagement, dygtighed på lederposter, strategi- og målsætningsafstemning og organisatorisk formåen.
Handlingsrettede forslag og bæredygtige opfølgningsprocesser, hvor vores konsulenter rådgiver om undersøgelsens resultater og hjælper med afholdelse af lederkurser, som forankrer de foreslåede forandringer i virksomheden.
Logiske og relevante KPIer til brug i bonusordninger, økonomistyring samt andre relevante steder i virksomheden..
Baseret på arbejdet fra over 100 eksperter med vidt forskellig professionel baggrund (psykologi, statistik, ledelsesstrategi etc.)
Over 200 relevante benchmarks defineret gennem mere end 20 års rådgivningsarbejde.