Bæredygtighedssegmentering i Index Danmark/Gallup

Kantar har i 2022 gennemført et internationalt studie i 32 markeder under navnet Sustainability Sector Index. Markederne varierer fra Argentina til Vietnam, og Danmark har været ét af de undersøgte markeder.

I 2023 blev analysen gennemført igen, denne gang i 33 forskellige markeder.

Resultater fra dette studie, sammenholdt med Index Danmark Gallup, gør det nu muligt at skabe et hurtigt overblik over fire forskellige segmenter indenfor bæredygtig adfærd.

Segmenterne er navngivet Actives, Consideres, Believers og Dismissers og kan kort forklares som følgende:

 

  Actives

Actives tror i højere grad på, at de kan gøre en ægte forskel igennem deres handlinger, og de tænker, at de er personligt berørt af sociale- og miljøproblematikker.

Deres handlinger passer til deres værdier - de vil gøre mere og er villige til at investere deres tid og penge i at understøtte virksomheder, som prøver at gøre ‘det gode/det rigtige’, som f.eks. at udligne deres miljøpåvirkning.

 

 Believers

Believers er under stærk indvirkning af sociale faktorer, og tænker at deres valg viser andre, hvem de er og hvad de tror på.

Ligesom Actives tror denne gruppe, at de kan gøre en ægte forskel.

Imidlertid passer deres handlinger ikke nødvendigvis til deres værdier –de stopper ikke med at bruge mærker på grund af deres miljøpåvirkning eller leder efter mærkevarer, som udligner deres miljøpåvirkning.

 

   Considerers

Considers er på vippen til at tro, at de kan gøre en forskel baseret på deres valg.

De har taget aktiv handling for at gøre en forskel – de er stoppet med at købe produkter eller services på grund af deres påvirkning af miljøet eller samfundet.

 

  Dismissers

Dismissers er karakteriseret ved deres apati angående alt bæredygtigt.

Hvor nogle Dismissers er involverede i de basale ønsker om at ville gøre mere og prøve at købe produkter, som er indpakket mere bæredygtigt, er de grundlæggende ikke interesseret i at investere deres tid eller penge i at ændre deres adfærd.

De sorterer skrald af vane.

 

 

 

Segmenterne er skabt baseret på forskellige holdningsspørgsmål og giver en stærk indikation af, hvordan en given grupper adskiller sig fra en anden.

Segmenteringen er tilgængelige i Index Danmark/Gallup+ abonnementer. Har du ikke adgang til dette i dag, så kontakt Kantar Media via nedenstående mailadresser eller telefonnumre.

For mærkevarer giver denne segmentering gode muligheder for at undersøge, hvordan deres kundegruppe er sammensat med hensyn til aspekter omkring bæredygtighed og om segmenterne giver anledning til at fokusere yderligere på bæredygtighed.

For bureauer giver denne segmentering nye muligheder for målgruppetargetering, idet segmenterne kan anvendes i målgruppeaktiveringen. Du kan læse mere om Index Danmark/Gallup og målgruppe aktivering her.

 

 

 

Sustainability Sector Index 2023 booklet kan downloades her.

 

 

Hvis du vil vide mere, så tag kontakt til os. Vi kommer gerne ud i din virksomhed og fortæller mere om Index Danmark/Gallup og bæredygtighedssegmentering.

Berit Juul Puggaard

Director, Media, Denmark

Mobil: +45 23205457

Kantar Media

Sven Nakotte

Senior Client Director

Mobil: +45 60433220

Kantar Media

 

Birgitte Høg

Senior Client Director

Mobil: +45 23205457

Kantar Media

 

Husk at følge "Kantar Media" på LinkedIn, så du ikke går glip af uundværlige informationer om, hvad der sker med medier globalt og i det danske mediebillede.